Category Archive: C/C++

Programovanie v jazyku C++ (časť 1)

Pre programovanie je vhodné použiť vývojárske prostredie Dev-Cpp. Základné pojmy Funkcia main Main je názov hlavnej funkcie Každý program v C++ má práve 1 funkciu main, ktorá je vstupnou funkciou programu Ak by program nemal funkciu main, počítač by nevedel, kde začať program prevádzať Ak by počítač mal viac ako 1 funkciu main, počítač by nevedel, …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://p2e.tode.cz/programovanie-v-jazyku-c-cast-1/