Category Archive: Pascal

Programovanie v jazyku PASCAL (časť 2)

Cykly 1) While cyklus: While <podmienka> do <príkaz>; Činnosť: ▪Vyhodnoť podmienku ▪Ak neplatí podmienka, pokračuj v práci príkazom, ktorý nasleduje za telom cyklu ▪V inom prípade urob telo cyklu ▪Opakuj celý postup od začiatku   2) Repeat cyklus: repeat <príkaz 1>; <príkaz 2>; . . <príkaz n> until <podmienka>; Činnosť: ▪Preveď príkaz v tele cyklu ▪Vyhodnoť podmienku ▪Ak …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://p2e.tode.cz/programovanie-v-jazyku-pascal-cast-2/

Programovanie v jazyku PASCAL (časť 1)

Vhodné je použiť prostredie Dev-Pascal. Základné príkazy Zložený príkaz: begin <príkaz 1>; <príkaz 2>; . . <príkaz n>; end; Priraďovací príkaz: a:=4; a:=b+1; Podmienený príkaz: 1) Neúplný                if <podmienka> then <príkaz>; Vyhodnotí sa podmienka, v prípade, ak je splnená, prevedie sa príkaz, v opačnom prípade sa neurobí nič.   1) Úplný              if <podmienka> then <príkaz 1> else <príkaz …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://p2e.tode.cz/programovanie-v-jazyku-pascal/