«

Print this Článok

Logická sonda s LED displejom v.2

 

Logická sonda je jednoduché zariadenie pre zisťovanie logických hodnôt signálov a to log0 (0-1,8V) a log 1 (2-5V). V dnešnej dobe sa už tak nepoužíva pretože existujú veľmi kvalitné meracie prístroje (multimetre), ktorými zmeriate aj hodnoty napätí, ale človek nikdy nevie kedy sa mu niečo takéto zíde. Navyše obvod je veľmi jednoduchý a ľahko realizovateľný. Srdcom celého obvodu je IO CD4011( 4x 2 vstupový NAND ) Napájanie je zabezpečené 3V batériou. Diódy 1N4148 sú SMD. Displej je so spoločnou anódou, napätia sa naň pripája cez predradný odpor R6. (Tu prikladám datasheet LED displeja: TDSR5150 LED 7 SEGMENT DISPLAY)

Popis činnosti:

Ak na vstupe označenom HROT nie je pripojený žiaden signál otvorí sa tranzistor T1 a svieti segment G, na displeji sa zobrazí vodorovná čiarka. Ak pripojíme na hrot signál s hodnotou log 1 otvorí sa tranzistor T2 a svietia segmenty  B,C. Na displeji sa zobrazí znak 1. Po pripojení hrotu na log 0 sa otvorí tranzistor T3 a svietia segmenty A,D,E a F. Na displeji sa zobrazí znak 0.

Poznámka: Zariadenie bolo realizované a skúšané, zatiaľ len na kontaktnom poli. 

 

Download

Súbory na stiahnutie: schéma + DPS (eagle/zip)

 

Permanent link to this article: http://p2e.tode.cz/logicka-sonda-s-led-displayom/